HUBBLEŮV PARAMETR V ČASE

© Bohumil Zářický

Mistrovství v oboru spočívá

v hluboké znalosti základů.

Rostislav BičanVe druhé dekádě 21. století se astronomové a kosmologové přou o to jakým tempem se „zrychluje rozpínání vesmíru“ mezi obdobím 380 000 let po velkém třesku a současností. Zda tempo je plus 5% nebo plus 9%. Usuzují tak na základě dat dvou různých projektů.

První projekt se týkal americkch družic COBE, WMAP a evropské družice Planck, které v období let 1989 až 2013 mapovaly kosmické mikrovlnné pozadí a reliktní záření z období 380 000 let po velkém třesku. Na základě fluktuací reliktního záření byla stanovena „Hubbleova konstanta“ pro toto období v hodnotě šedesát sedm kilometrů za sekundu a megaparsek.

Pro druhý projekt byly použité data z Hubbleova teleskopu HST, který sledoval v galaxiích cefeidy a supernovy Ia. Použitím metody standardních svíček došel tým astronomů pod vedením Adama Riesse k závěru, že pro současnou epochu má „Hubbleova konstanta“ hodnotu sedmdesát tři kilometrů za sekundu a megaparsek.

Shrnutí třicetiletého výzkumu problematiky Hubbleovy konstanty podal tým Adama Riesse v červenci roku 2018 v časopise Astrophysical Journal „ Měřili jsme něco fundamentálně různého. Data z Hubbleva teleskopu ukazují, že vesmír v současnosti expanduje o 9% rychleji než udávají data naměřená Planckovou družicí pro období 380 tisíc let po velkém třesku“.

Jako znalec problematiky astronomie, gravitace a kosmologie se nestačím divit s čím si současný mainstream ve fyzice dovolí vyjít na veřejnost. Přitom neztrátí prestiž, ale naopak získá Nobelovu cenou za fyziku.

Hubbleova konstanta neexistuje, je to jen parametr. Platí, že Hubbleův parametr H je dokonale svázán se stářím vesmíru T. Hubbleův parametr H je převrácenou hodnotou stáří vesmíru [ 1 ]. Vývoj hodnoty Hubblova parametru od raného období vesmíru ( T5 = 380 000 let po VT ) až po současné předpokládané stáří vesmíru ( T8 = 13,8 mld let ) je hyberbolickou funkcí stáří vesmíru.

Stanovit hodnotu Hubbleova parametru pro určené stáří vesmíru spočívá v tom, že toto stáří vesmíru přepočítáme podle vzorců na používané jednotky pro vyjádření Hubbleova parametru.TAB 1 – Hubbleův parametr a čas
H5 označím hodnotu Hubbleova parametru v ranném období vesmíru a H8 jako hodnotu Hubbleova parametru pro stáří vesmíru 13,8 mld roků. Pak podíl H8 ku H5 se má vždy jako podíl T5(s) ku T8(s).

TAB 1 ukazuje, že Hubbleův parametr od ranného období vesmíru nevzrostl ani o 5% ani o 9%. Naopak, hodnota Hubbleova parametru klesla za toto období 36 000 krát !! Takže teorie o zrychleném rozpínání vesmíru je pouhá mystifikace, vyplývající z použití několika nekalibrovaných metod měření vzdáleností ve vesmíru a vyplývající také z povrchní znalosti fyziky u oceněných výzkumníků.

Hubbleův parametr je směrnicí ve vztahu pro rychlost expanze vesmíru. Pro stáří vesmíru 13,8 mld roků má Hubbleův parametr jednoznačně hodnotu 70,854 km/ s*Mpc. Jak hodnota Hubbleova parametru se stářím vesmíru neustále klesá, klesá i rychlost expanze vesmíru.

Mimo jiné, astronomka Marie Palmerová ve své práci [ 2 ] zásadním způsobem upřesnila současný Hubbleův parametr na hodnotu H = 29,6 km/s*Mpc a stáří vesmíru na hodnotu T = 33 mld let.

Hodnota Hubbleova parametru závisí nepřímo úměrně na čase. Chybné je proto používat výraz „ Hubbleova konstanta“. Fyzikální konstantou je taková hodnota určité fyzikální veličiny, která se nemění v čase a pro určený okruh úloh má stále stejnou hodnotu. Rozhodnými veličinami v otázkách expanze hmotného vesmíru jsou expanzní poloměr hmotného vesmíru, stáří vesmíru, rudý posuv čar ve spektru a teoretická hvězdná velikost objektů.

Předložený důkaz „ o zrychlené expanzi vesmíru“ je opravdová minela na x-tou. Svým vystoupením tým Riesse znehodnotil dosavadní výsledky výzkumu reliktního záření. Je skutečností, že astronomové a kosmologové umí číst události z mikrovlnného pozadí stejně mizerně, jako umí varietní kouzelník věštit z křišťálové koule.Děkuji za pozornost.Bohumil Zářický, říjen 2019

Copyright © 2019 by Bohumil Zářický. All rights reserved.Expandující hmotný vesmír:

http://bicanr.sweb.cz/MODELEXPV.htmlLiteratura:

[ 1 ] ESA astronomické cvičení 2.: Určení vzdálenosti M100 – ELUC, internet r. 2002

[ 2 ] Palmerová M.: Cefeidy - Hubbleova konstanta - stáří vesmíru, internet r. 2015