HUBBLEŮV PARAMETR V ČASE

© Bohumil Zářický

Mistrovství v oboru spočívá

v hluboké znalosti základů.

Rostislav BičanVe druhé dekádě 21. století se astronomové a kosmologové přou o to jakým tempem se „zrychluje rozpínání vesmíru“ mezi obdobím 380 000 let po velkém třesku a současností. Zda tempo je plus 5% nebo plus 9%. Usuzují tak na základě dat dvou různých projektů.

První projekt se týkal americkch družic COBE, WMAP a evropské družice Planck, které v období let 1989 až 2013 mapovaly kosmické mikrovlnné pozadí a reliktní záření z období 380 000 let po velkém třesku. Na základě fluktuací reliktního záření byl stanoven Hubbleův parametr pro toto období v hodnotě šedesát sedm kilometrů za sekundu a megaparsek.

Pro druhý projekt byly použité data z Hubbleova teleskopu HST, který sledoval v galaxiích cefeidy a supernovy Ia. Použitím metody standardních svíček došel tým astronomů pod vedením Adama Riesse k závěru, že pro současnou epochu činí hodnota Hubbleova parametru sedmdesát tři kilometrů za sekundu a megaparsek.

Shrnutí třicetiletého výzkumu problematiky Hubbleova parametru podal tým Adama Riesse v červenci roku 2018 v časopise Astrophysical Journal „ Měřili jsme něco fundamentálně různého. Data z Hubbleva teleskopu ukazují, že vesmír v současnosti expanduje o 9% rychleji než udávají data naměřená Planckovou družicí pro období 380 tisíc let po velkém třesku“.

Jako znalec problematiky astronomie, gravitace a kosmologie se nestačím divit s čím si současný mainstream ve fyzice dovolí vyjít na veřejnost. Přitom neztrátí prestiž, ale naopak získá Nobelovu cenou za fyziku.

Platí, že hodnota Hubbleova parametru H je dokonale svázaná se stářím vesmíru T. Hubbleův parametr H je převrácenou hodnotou stáří vesmíru [ 1 ]. Vývoj hodnoty Hubblova parametru od raného období vesmíru ( T5 = 380 000 let po VT ) až po současné předpokládané stáří vesmíru ( T8 = 13,8 mld let ) je hyberbolickou funkcí stáří vesmíru. Vstupní data jen přepočítáme podle vzorců na používané jednotky pro vyjádření Hubbleova parametru.TAB 1 – Hubbleův parametr a čas
H5 označím hodnotu Hubbleova parametru v ranném období vesmíru a H8 jako hodnotu Hubbleova parametru pro stáří vesmíru 13,8 mld roků. Pak podíl H8 ku H5 se má vždy jako podíl T5(s) ku T8(s).

TAB 1 ukazuje, že Hubbleův parametr od ranného období vesmíru nevzrostl ani o 5% ani o 9%. Naopak, hodnota Hubbleova parametru klesla za toto období 36 000 krát !! Takže teorie o zrychleném rozpínání vesmíru je pouhá mystifikace, vyplývající z použití několika nekalibrovaných metod měření vzdáleností ve vesmíru a vyplývající také z povrchní znalosti fyziky u oceněných výzkumníků.

Hubbleův parametr je směrnicí ve vztahu pro rychlost expanze vesmíru. Pro stáří vesmíru 13,8 mld roků má Hubbleův parametr jednoznačně hodnotu 70,854 km/ s*Mpc. Jak hodnota Hubbleova parametru se stářím vesmíru neustále klesá, klesá i rychlost expanze vesmíru.

Mimo jiné, astronomka Marie Palmerová ve své práci [ 2 ] zásadním způsobem upřesnila současný Hubbleův parametr na hodnotu H = 29,6 km/s*Mpc a stáří vesmíru na hodnotu T = 33 mld let.

Hubbleova konstanta neexistuje, je to jen parametr. Jeho hodnota závisí nepřímo úměrně na čase. Fyzikální konstantou je taková hodnota určité fyzikální veličiny, která se nemění v čase a pro určený okruh úloh má stále stejnou hodnotu. Rozhodnými veličinami v otázkách expanze hmotného vesmíru jsou expanzní poloměr hmotného vesmíru, stáří vesmíru, rudý posuv čar ve spektru a teoretická hvězdná velikost objektů.

Předložený důkaz „ o zrychlené expanzi vesmíru“ je opravdová minela na x-tou. Svým vystoupením tým A. Riesse znehodnotil dosavadní výsledky výzkumu reliktního záření. Zdá se, že astronomové a kosmologové umí číst události z mikrovlnného pozadí stejně mizerně, jako umí varietní kouzelník věštit z křišťálové koule.Děkuji za pozornost.Bohumil Zářický, říjen 2019

Copyright © 2019 by Bohumil Zářický. All rights reserved.Expandující hmotný vesmír:

http://bicanr.sweb.cz/MODELEXPV.htmlLiteratura:

[ 1 ] ESA astronomické cvičení 2.: Určení vzdálenosti M100 – ELUC, internet r. 2002

[ 2 ] Palmerová M.: Cefeidy - Hubbleova konstanta - stáří vesmíru, internet r. 2015